Wat is osteopathie?
Hoe werkt een osteopaat?
Met welke problemen kunt U bij mij terecht?


De uitgangspunten van osteopathie zijn:

  1. Biologisch is de mens één geheel en alle afzonderlijke delen (systemen) beïnvloeden elkaar
  2. Alles in het menselijk lichaam is beweeglijk, kan bewegen en moet bewegen
  3. De mens draagt in zich een zelfgenezend vermogen, osteopathie activeert dit

 

1. Het lichaam is een entiteit, een verzameling van systemen die harmonieus op elkaar moeten afgestemd zijn. We bewegen, maar dat kan pas wanneer de juiste prikkels op het juiste moment op de juiste plaats toekomen. We bewegen, maar enkel en alleen omdat er energie wordt omgezet en we voorzien worden van de nodige zuurstof. Deze entiteit is ondeelbaar en moet ook vanuit dit standpunt worden benaderd en behandeld. De osteopaat werkt respectvol in op het hele lichaam, hij maakt geen scheiding tussen lichaam en geest.

2. Elke orgaan, elk gewricht, elke spier en pees heeft zijn eigen beweeglijkheid binnen dit geheel. Als osteopaat bekijk ik de beweeglijkheid van de verschillende systemen en ik stimuleer de normale mobiliteit. Leven is bewegen en wanneer één van de aspecten binnen deze beweeglijkheid wordt gehinderd, dan verandert het normale leven, het normale functioneren.

3. Als osteopaat stimuleer ik enkel en alleen de lichaamseigen beweeglijkheid. Ik geef enkel prikkels tot normaal functioneren. Dit kan zowel op organen, als op het bewegingsstelsel van toepassing zijn. Ook op de schedel kan ik prikkels geven die een normale beweeglijkheid stimuleren.
Een lichaam in dysfunctie kan enkel en alleen helen (weer één worden) wanneer het dat zelf aankan, op het moment dat de verschillende functies weer op elkaar staan afgesteld. Dit noemen wij het zelfgenezend vermogen.

Terug naar boven

 

 

 

 

 


Hoe werkt een osteopaat?

osteopathie is een zuiver manuele behandelvorm. Ik maak geen gebruik van apparaten, noch toestellen. Mijn twee handen zijn mijn enige werktuigen. Via mijn handen ga ik op zoek naar blokkades of spanningszones.
Langzame mobilisaties maken de minder mobiele weefsels op een niet-aggressieve wijze terug losser.
Indien nodig wordt er een snelle, korte beweging op één of meerdere gewrichten toegepast. Vaak komt hierdoor een gasbelletje tot implosie, wat een krakend geluid veroorzaakt.
Deze techniek wordt op een veilige manier toegepast en uiteraard na een uitgebreide anamnese (ondervraging) van de patiënt.
Deze manipulatie blijft binnen de normale beweeglijkheid van het bepaalde gewricht.

Zo neem ik heel het lichaam op een zachte manier onder handen. Ik ga uit van het basisidee dat wat de patiënt aangeeft als klacht vaak wordt veroorzaakt op een plaats of in een systeem ver verwijderd van de plaats waar de klacht tot uiting komt. Vandaar dat ik het lichaam altijd in zijn geheel benader.

Terug naar boven

 

 

 

 

 


Met welke problemen kunt U bij mij terecht?

de osteopathie heeft een héél uitgebreid gamma technieken ter beschikking.
Ik werk heel sterk in op het bewegingsstelsel en probeer via deze weg het lichaam terug normaal te laten functioneren.
Bij het behandelen van de schedel ga ik na of de schedelbotten mobiel genoeg zijn en of er een normaal ritme aanwezig is.

Gewrichts- en spierproblemen
Wervelzuil- en statiekdysfuncties
Hoofdpijn
Zenuwuitstraling, zoals ischias of tintelende vingers

Terug naar boven