Wat doet de kinesitherapeut?
Wie schrijft die therapie voor?
Waaraan moet Uw voorschrift voldoen?
Terugbetaling via Uw ziekenfonds?

Onder welke categorie van aandoeningen valt Uw probleem?

 

Kinesitherapie gaat voornamelijk via massage en oefentherapie te
werk. Indien aangewezen wordt ultrason of electrostimulatie (bij verlammingsverschijnselen) toegepast. Ijs- en warmteapplicaties behoren tot de standaardprocedure. De perinatale kine zorgt voor aangepaste oefeningen rond de bevalling.

Indien vereist leggen wij een niet-rekbare taping aan. Dit kleefverband biedt heel veel stevigheid en is een waardig alternatief voor het gipsverband. Het biedt echter het grote voordeel dat er geen gewrichtsstijfheid optreedt. De patiënt zal in staat zijn normaal te bewegen en zijn dagdagelijkse activiteit verder te zetten.
Daardoor zal het herstel sneller verlopen.

Wij maken eveneens gebruik van kinesiotape.Hier gaat het om een heel licht rekbare taping, die voornamelijk een betere circulatie ter hoogte van het probleemgebied beoogt.Zwelling en bloeduitstortingen verdwijnen vlugger en daarom werkt deze techniek pijnstillend.

U vindt meer uitleg via de link "Woordenlijst".

 

 

 

 

 

 

Wie schrijft de kinesitherapie voor?

Vooraleer U langskomt, raden wij U aan eerst op bezoek te gaan bij Uw huisarts.
Zij/ Hij is het best geplaatst om eerst en vooral een degelijk onderzoek uit te voeren.
Bijkomende onderzoeken, zoals Rx, scanning of NMR, bij de radioloog kunnen ons helpen U nog effectiever te behandelen. Desnoods moet U eerst even langs bij een geneesheer-specialist.
Ook bloed- en urineonderzoek hebben hun nut al lang bewezen.
Met het voorschrift van de arts (huisarts of specialist) komt U dan langs bij ons.

Terug naar boven

 

Wat moet elk voorschrift zeker vermelden?


Naam van de patiënt
Diagnose (Waarom moet u naar de kinesitherapeut?)
Aantal beurten (het aantal volstaat, er hoeft echt geen frequentie bij te staan)
Datum

Meer hoeft de dokter niet op te geven, maar deze 4 items zijn essentieel en wettelijk verplicht. Wanneer één van deze gegevens ontbreekt, kan en zal Uw ziekenfonds de terugbetaling uitstellen tot alle correcte data opgegeven zijn.

Terug naar boven

 

 

 

 

 Reglementering omtrent het voorschrift:

Het aantal beurten waar U recht op heeft is altijd onbeperkt. Er zijn echter een aantal bepalingen omtrent de terugbetaling.

Zo heeft U recht op 18 kinesitherapiebehandelingen aan een normaal teugbetalingstarief. Dit per kalenderjaar.
Heeft U nà deze 18 beurten nog verdere therapie nodig, dan zal Uw persoonlijk aandeel groter zijn. U betaalt dus zelf meer uit eigen zak.

U heeft echter recht op 3 keer 18 sessies, indien het telkens gaat om duidelijk verschillende diagnoses/ aandoeningen. U kunt dus gewoon genieten van de maximale terugbetaling, wanneer het gaat om een ander probleem. Voorwaarde is wel dat de 18 sessies volledig werden opgebruikt voor de voorgaande problematiek én dat de kinesitherapeut de nodige formaliteiten t.o.v. het ziekenfonds vervult.

Op deze beperking zijn heel wat uitzonderingen. Hiervoor verwijzen we naar de "categorieën van aandoeningen". In een aantal gevallen heeft U recht op 60 behandelingen of is het aantal sessies zelfs niet gelimiteerd (met ev. zelfs een hogere terugbetaling).

Terug naar boven

 

 

 

 

 

 

Categorieën van aandoeningen:

categorie C = de gewone, courante aandoeningen. Hieronder vallen de meest frequente problemen.
Concreet gaat het hier om pees- en spieraandoeningen, zoals scheuren, verrekkingen, ontsteking of algemene overbelasting. Arthrotische pijnen, lumbago, hernia en verstuikingen vallen eveneens onder deze groep.
Hoofdpijn op basis van nekproblemen, duizeligheid (vertigo), ...

categorie Fa = de acute F-lijst omvat aandoeningen zoals frozen shoulder, verlammingen, ademhalingsproblemen (kinderen<16 jaar), ernstige breuken die minstens gedurende 3 weken werden geïmmobiliseerd. Ook de kinesitherapie na arthroscopie of orthopedische (chirurgische) ingrepen, zoals protheses, meniscectomie, kruisbandherstel, valt hieronder. Deze lijst is niet volledig.
U heeft recht op 60 behandelingen/ kalenderjaar aan een normale terugbetaling. Nà 60 sessies wordt Uw persoonlijk aandeel of het remgeld hoger.

categorie Fb =de chronische aandoeningen zoals motorische of gemengde polyneuropathieën, ademhalingsinsufficiëntie waarbij zuurstoftherapie noodzakelijk is, gangrevalidatie bij mensen vanaf 70, die frequent vallen, een osteoporotische fractuur hebben opgelopen én bijkomend nog aan een aantal voorwaarden voldoen, mensen die lijden aan het chronisch vermoeidheidssyndroom of fibromyalgie hebben. Deze lijst is niet volledig.
U heeft recht op 60 behandelingen/ kalenderjaar aan een normale terugbetaling. Nà 60 sessies wordt Uw persoonlijk aandeel of het remgeld hoger.

categorie E = heel ernstige aandoeningen, waarbij de meeste patiënten op heel langdurige basis revalidatie nodig hebben. Onder deze zware aandoeningen vallen bijv. de zware verlammingen (paraplegie, tetraplegie), MS, rheumatoïde arthritis, mucoviscidose, gewrichtsproblemen bij haemofilie, lymfoedeem (onder bepaalde voorwaarden),....Deze lijst is niet volledig.
Het aantal behandelingen per jaar is onbeperkt.

Uw kinesitherapeut zal bepalen onder welke categorie U valt en alle nodige formaliteiten verzorgen. Met uitzondering van de categorie C moet er telkens een kennisgeving bezorgd worden aan de adviserend geneesheer van het ziekenfonds.
Wanneer een dergelijke kennisgeving moet worden opgesteld wordt hiervoor een extra onkost aangerekend. Uw ziekenfonds betaalt dit voor 100% terug.

Terug naar boven